Browsing Tag thiên nhiên

  • Photography

    Đời anh chăn cừu

    Có những người chẳng phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp qua trường lớp nhưng ảnh của họ mang lại cho tôi những tác động kỳ lạ. Những bước ...

    On March 13, 2015 / By