Browsing Tag súp

  • Culinary 0

    Súp Tây Thiên

    (Công thức sẽ dành cho cả người ăn thịt lẫn người ăn chay. Nếu bạn ăn chay thì thay thịt bằng đậu hũ non) Câu chuyện ngày hôm ...

    On June 18, 2013 / By