Browsing Tag samsara

  • Cinema 0

    Samsara – Luân Hồi

    Đa phần chúng ta thường ngại xem phim tài liệu, vì phim tài liệu truyền tải thực tế, truyền tải một câu chuyện thật, không có diễn xuất, ...

    On November 25, 2015 / By