Browsing Tag Russia

  • Cinema

    Bác sĩ Zhivago

    Mùa thu đến nhịp sống có lẽ chững lại đôi nhịp, tôi có cảm giác thời gian nhanh như tên bắn của xã hội hậu hiện đại chậm ...

    On September 24, 2014 / By