Browsing Tag Rosie the riveter

  • Photography 0

    Rosie cô thợ tán đinh

    Năm 1910, nữ nhà văn Constance Lytton, kiêm một nhà hoạt động nhân quyền người Anh cải trang thành một phụ nữ tầng lớp hạ lưu tên Jane ...

    On March 7, 2015 / By