Browsing Tag pocket square

  • Accessories 0

    Pocket square – kỳ I

    Câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt ra cho các bạn: Pocket square và handkerchief khác nhau ở điểm nào? Câu trả lời nằm ở việc bạn cất ...

    On October 29, 2013 / By