Browsing Tag người lạ

  • Photography 0

    Xin chào, người lạ

    Tôi thích người lạ và những sự tình cờ. Các mối quan hệ đều đòi hỏi sự ràng buộc và xây dựng hàng ngày; còn người lạ có ...

    On September 26, 2013 / By