Browsing Tag ngựa

  • Photography 0

    Chuyện đàn ông yêu ngựa

    Nhà thơ Semonides của Hy Lạp đã từng viết thế này về phụ nữ: Chúa trời thuở đầu tạo ra phụ nữ bằng rất nhiều cách khác nhau. ...

    On January 31, 2014 / By