Browsing Tag midnight in paris

  • Cinema 0

    Paris lúc nửa đêm

    Nữ văn sĩ người Anh Angela Carter đã từng viết:  “Các thành phố cũng có giới tính: London là đàn ông, Paris là đàn bà và New York ...

    On June 21, 2014 / By