Browsing Tag luyện tập

  • Fitness 0

    Boxing – Knock-out!

    Cảm ơn bài viết đóng góp của độc giả Iron KO: viết tắt của knock-out, một từ chuyên môn trong thi đấu võ thuật đối kháng hiện nay. ...

    On July 28, 2014 / By