Browsing Tag khói thuốc

  • Lifestyle 0

    Quạnh

    Phụ nữ cô đơn. Đàn ông cô độc. Cô đơn là cảm giác rất muốn có một ai đó nhưng không thể. Cô độc, đơn thuần là một ...

    On September 15, 2013 / By