Browsing Tag Hemingway

  • blog 0

    Viết cho Mann Up

    “Viết 50 từ. Đó là một đoạn văn. Viết 400 từ. Đó là một trang sách. Viết 300 trang. Đó là một bản thảo. Viết hàng ngày. Đó ...

    On September 24, 2015 / By