Browsing Tag Hemingway

  • tumblr_m15635yEJs1qhhqveo1_500
    blog Comments

    Viết cho Mann Up

    “Viết 50 từ. Đó là một đoạn văn. Viết 400 từ. Đó là một trang sách. Viết 300 trang. Đó là một bản thảo. Viết hàng ngày. Đó ...

    On September 24, 2015 / By