Browsing Tag christmas

  • Culinary 0

    Bữa tối Giáng sinh ở Anh

    Những ngày đầu khi mới bước chân qua Anh tôi sống cùng một gia đình bản xứ. Trước khi đi cũng rất nhiều người nói với tôi rằng, ...

    On December 23, 2013 / By