Browsing Tag Che Guevara

  • Read 0

    Nhớ Che – Đời tôi cùng Che Guevara

    “Tạm biệt em, tình yêu duy nhất của anh Đừng run sợ trước bầy sói đói mồi Cũng như giữa những thảo nguyên cô quạnh Anh luôn mang ...

    On November 18, 2013 / By