Browsing Tag ca rô

  • Fashion 0

    Gingham và phong cách Maverick

    1. Từ Gingham… Gingham – theo cách hiểu thông dụng là một loại vải ca rô in/ nhuộm kết hợp giữa màu trắng và một màu sắc đậm/nổi. ...

    On July 9, 2013 / By