Browsing Tag Aristotle

  • Read 0

    Chính trị luận

    Aristotle là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thày dạy của Alexander Đại đế. Di bút của ...

    On October 4, 2013 / By