Browsing Tag aleksandra

  • Photography 0

    Giữa xúc cảm và nhục cảm

    Thân thể của người đàn bà, đồi trắng, đùi trắng. Em nằm đó, như thế giới khuất phục đầu hàng. Thân thể hoang dã thô ráp của tôi ...

    On May 23, 2014 / By