Browsing Tag 1994

  • Cinema 0

    Trùng Khánh Sâm Lâm

    Có lần nửa đêm tự nhiên tôi thèm dứa, vậy là dậy ăn liền một mạch hết đĩa dứa cắt sẵn đang ăn dở hôm trước, ăn xong ...

    On April 19, 2014 / By